Gå vidare
Hem
Hem

Integritet

På Pleo är din integritet viktig.

Ditt förtroende är vår skatt och din integritet vår prioritet. Vi är måna om att hålla dina personuppgifter säkra och skapa en öppenhet och bygga förtroende. För att kunna hålla vårt löfte har vi en rad policyer och säkerhetsåtgärder på plats. Dessa uppfyller inte bara kraven i dataskyddslagstiftningen utan ser också till att vi följer bästa praxis när det gäller hantering av dina personuppgifter.

Tänk på dina data som en VIP-gäst på en fest – vi låter dem inte lämna europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om vi inte är säkra på att de kommer att behandlas korrekt. Det här är inget slumpmässigt beslut; det finns vissa villkor som måste uppfyllas först.

Vi genomför alltid en omfattande bakgrundskontroll. Den förstärks ytterligare genom en omfattande Transfer Impact Assessment (TIA). Vid behov inför vi även extra säkerhetsåtgärder, rekommenderade av Europeiska kommissionen. Alla de här åtgärderna vidtas för att säkerställa att dina data alltid behandlas med omsorg och respekt.

Vi låter bara dina data förflyttas när vi är helt övertygade om att de kommer att vara tillräckligt skyddade under resans gång, och när vi kan säkerställa att dina sekretessrättigheter kommer att respekteras och upprätthållas. Det här är vårt åtagande gentemot dig, för på Pleo anser vi att dina data förtjänar det allra bästa skyddet.

Vi vaktar dina data. Vi tror på total transparens när det gäller hur vi samlar in, använder och lagrar dina data. Det är du som bestämmer.

För de mer nyfikna har vi vårt sekretessmeddelande och databehandlingsavtal. Där ges en mer detaljerad insyn i hur vi hanterar dina data. Så att du alltid kan hålla dig uppdaterad.

Letar du efter...